37. Winter-Nacht-Fahrt

S e w a s t o p o l

05. Januar 2008


E r g e b n i s s e

  Gesamtwertung  
  Wertung Gruppe A (heckgetriebene Fahrzeuge)
  Wertung Gruppe B1 (frontgetriebene Fahrzeuge bis 1400 ccm)
  Wertung Gruppe B2 (frontgetriebene Fahrzeuge ab 1400 ccm)
  Wertung Gruppe C (allradgetriebene Fahrzeuge)
  Wertung Gruppe L (Anfängergruppe)
  Mannschaftswertung